มอบเงินทำบุญสร้างหอระฆังและหล่อระฆัง อรุณธรรมสถาน จ.ชัยภูมิ จำนวน 192,000 บาท ที่วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร
Loading...